De 4 autoriserede psykologer fra Rådgivningen Janus. 

     Anne Sidenius
     Marianne Køhler Skov
     Susan Møller Jensen og
     Stig Winther Petersen
    

Rådgivningen Janus

NB Ny adresse: Vestergade 56B, 1.sal (gennem porten) Tlf 86184077 tlf.tid tirsdag og torsdag kl. 9.00 - 9.30 email: kontakt@raadgivningenjanus.dk

Rådgivningen Janus er et psykologfællesskab, der siden 1986 har haft til huse i Århus midtby.

Vi arbejder 4 psykologer i Vestergade 56B i Århus C. Vi er alle uddannede psykologer ved Århus Universitet og autoriserede af Socialministeriet og Dansk Psykologforening.

Gennem årene har vi arbejdet med en bred vifte af psykologiske problemstillinger. Vi har særlig erfaring i at arbejde med stresstilstande, depressioner og følgevirkninger af overgreb/traumer.

Vi arbejder som fagspecialister ved Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO)

Sådan arbejder vi

I vores arbejde som psykologer er samtalen naturligt det bærende i alle forløb. Vi bruger teknikker fra en lang række terapiformer, herunder kognitiv terapi, og er desuden meget inspireret af kropsorienteret psykoterapi. Vi vælger med omhu de teknikker, vi synes, er mest relevante i forhold til den enkelte klient.


Vi har alle taget en længere efteruddannelse, hvor vi har lært at arbejde med krop og sind som en helhed. Når sindet  eller sjælen  gør ondt, reagerer kroppen med symptomer og omvendt. I en livskrise med stress, depression og angst vil nedtryktheden og uroen ofte være ledsaget af fysiske symptomer som hovedpine, muskelsmerter og søvnløshed.

Her bruger vi kropsterapien, ikke blot som et værktøj til øjeblikkelig lettelse, men også som en vej til dybere kontakt med konflikterne. Vi har gennem årene specialiseret os i at arbejde kropsterapeutisk med

  • Kropsbevidstheds- og opmærksomhedstræning
  • Muskel- og dybdeafspænding
  • Følelsesudtryk

Den første samtale

I den første samtale skaber vi et trygt rum, så vi sammen kan lave en plan for hvilke emner, der skal arbejdes med i forløbet.

Da vi er fire psykologer med hvert vores ekspertisefelt, har vi gode muligheder for at finde den rigtige hjælp til dig. Vi finder sammen ud af, hvordan forløbet skal sammensættes, og hvor langt det skal være.

 

Undervisningsdage for fagpersoner

 

Vi tilbyder kurser for grupper af fagpersonale. Arbejdspladser kan bestille kurserne hos os:

For sygeplejepersonale:

       Skyldes patientens urimelighed choktraumer? 

 

For tolke:

     Den terapeutiske tolkning hos psykiatere og psykologer.

 

For sagsbehandlere på jobcentre, sygedagpengeafd. og i revalideringen:

 1  Er det PTSD? Nuancering af en modediagnose.                                    

 

 2.  Når stress bliver til lidelse.

 

 3.  Den usynlige faktor i revalidering - senfølger efter seksuelle overgreb.

 

 4.  Den professionelle holdning: Afgrænsning og indlevelse.

 

 

Supervision til off. ansatte ifm overgreb og vold

 

Vi tilbyder individuel supervision og og fælles supervision til personalegrupper, der møder klienter/patienter, der har  vold og seksuelle overgreb med i bagagen.

 

 

Rådgivningen Janus

Psykologer i Århus

Rådgivningen Janus

Vestergade 56B, 1.sal
8000 Århus   se kort

Tlf 86 18 40 77
Tlf.tid tirsdag og torsdag kl. 9-9.30
kontakt@raadgivningenjanus.dk

Hvem er Janus

Vores rådgivning er opkaldt efter den romerske gud Janus, der har to ansigter.

Janus var guden for begyndelse og afslutning, afbilledet over mange af det antikke Roms døre og porte. Han ser på samme tid imod fortiden og fremtiden.

Vi ser det som vores opgave at frisætte dig til at være i nu'et - ved at gøre fortiden bevidst og åbne nye perspektiver for fremtiden. I samtalen håber vi at kunne stå som hjælpere ved overgangen til det ny.

Klinikken

          Psykologernes venteværelse

I Vestergade 56B midt i Århus arbejder vi 4 psykologer i lyse og rolige lokaler.

Psykologerne

Da vi er fire psykologer med hver vores ekspertisefelter, har vi gode muligheder for at finde den rigtige hjælp til dig.

Anne Sidenius

"Jeg lægger vægt på at min klient tilegner sig sin opvæksthistorie på en ny måde. Her går tryghed og ærlighed hånd i hånd."

Stig Winther Petersen

"Det handler ikke om at skulle lave om på sig selv, men om at bruge det man har med sig, på bedste måde."

Marianne Køhler Skov

"Klienten skal opleve samtalerne som et kærligt og konfronterende rum".

Susan Møller Jensen

"Jeg har en dyb tiltro til at mennesker vokser gennem kærlighed, og at min opgave dybest set kan forkortes til at hjælpe folk med at finde ud af hvordan de bedst passer på sig selv"